על ארצות התבל, נח עשן סמיך של התופת. ממשלות בנות השטן, בלַבּות אש משטמה, אינן חדלות. העמים, משוסים שַסוֹ וחזור, מכל קצות האופק; להט האבדון - מוסיף יַקוֹד. בני ד'מתא מכל ארצות העולם! שנאת חינם הפסיקו! אין לכם, על מה לריב ביניכם. בשליטיכם, צאו לקרב! לעבר המנצלים, חוד חניתכם - הזניקו! אל בני - המשחית, יַעַל המונכם!