מדוע שתקו מעברות? מדוע, אש - המרד מהן לא פרצה? אל שמי ירח, קולות - קרב לא הנסיקו; אדמת ישראל, בזעם לא נרעדה. הם סבלו; עול המשא, נשאו על הכתפיים. חרף שהשלטון הפקיר אותם בקור וגשם, לא השמיעו זעקה. אש המהפכה, לא יצאה מהאוהלים, טבועי מים; משפחות חסרות כל, לא הרימו חרב המהומה. אך אל יאוש! עתי - מעברות חדשות, עוד יבואו! כל פגועי העושק ואי - השיוויון, ירימו נס! ייצאו לרחוב; זקופי גבם, יישאו דגל. דור מהפכות חדש, עוד ינץ!