סרגיי שלמה

שישה ימי בריאה וששת אלפים שנה

ארבעה עולמות ארבעה יסודות

עולים מעלה