סרגיי שלמה

שישה ימי בריאה וששת אלפים שנה

גמטריה

עולים מעלה