סרגיי שלמה

גמטריה ופורים

ארבעה עולמות ארבעה יסודות

עולים מעלה