סרגיי שלמה

גמטריה

ארבעה עולמות ארבעה יסודות

עולים מעלה