סרגיי שלמה

גמטריה ופורים

שישה ימי בריאה וששת אלפים שנה

עולים מעלה