סרגיי שלמה

בורא ובריאה

ספר בראשית ופילוסופיה מערבית

עולים מעלה