סרגיי שלמה

ספר בראשית ופילוסופיה מערבית

ארבעה עולמות ארבעה יסודות

עולים מעלה