בלה בלה בלה בלה

מהו המבול בנפש האדם על פי חכמת הקבלה?

עולים מעלה