ולרגע לא הייתי עם דבריך רק לחפור עמוק עמוק אל תוך עיניך, להעביר אל תוכן החום את תוכי. ואיני יודעת אם שמת ליבך לכך ולא אמרת דבר. ואין הציפיה מתנפצת לרסיסים כמו שבע נשמות לה. רק מתעדנת, ושוב אינה מכאיבה.