אני לא צריכה להיות מסוגלת לבכות לך עכשיו, אני רק צריכה לדעת שיבוא יום ואוכל.