לא בכדי נגלתה לפנינו אותה אשה שהילדה שבה פועמת, דוקא כשאנחנו צעירים-מבוגרים כל כך. ואיך נדע להיות כמותה בעוד שנים אם כבר עכשיו אנחנו לא יודעים להתנדנד?