העדינות שיש בקוים הנשברים ממני-אליך-ממך-אלי ובחזרה פשוט בלתי נתפסת. איך אתה יודע להבחין בין התחושה הזו שחלפה כאן לפני רגע לזו שהופיעה עכשיו, ולהחזיר אותה אלי כפל כפליים. וכשאני מציירת בשפתיים בלי קול כעבור איזה זמן שנדמה לי כמו נצח: מה? אתה מושך בכתפיך הגדולות מטה את ראשך כילד קטן, ואומר: כלום.