השכנת את כבודך בזמן של שחר בדרך העולה ירושלים. וכל אומרי סליחות וכל עוברי דרכים נושמים את המטר המתאדה, ידעו בודאות שאין שניה לה- המלך בשדה.