נפלאה בעיני הארת פנייך עת תביטי בעיניו. וכבר שנים שאת רואהו, ואינך שובעת. התוכלי למדני אהבה מבלי שיד הזמן תחלוף ותקמט פניה? הלא היא כאותה אשה אשר הזמן הוסיף בה חן שאין כמותו.