כהתפרצות הר-געש של שמחה מלאת גיצים ואהבת הכל, בנפש שכולה כוחות מחודשים בוטחת ושלווה, ניצבת בגאון, כמהה לחיות, ללמוד לנשום. הנה- משב הרוח בא, והיא דוהרת... כמו הובטח לה מבעוד יום זו השנה המתגלת תִּפול, תקום, אחרת.