מוזרת בלבנה

רציתי שישאו ויתנו בי, אבל הכל היה מעבר לזכוכית.

רעווא דרעווין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה