אם אפשר היה רק התחלפות המבטים ללא כלום. פעימות של מבטים נוגעים בנקודה מעוררים אותה, ודי. בלי להכביר מילים מהוססות מחושבות. זריקה של פְּנים אל פְּנים, כמחיאת כף יחידה שהדהודה לאורך כל היום.