א. משפגשתי בך לראשונה ידעתי איתך אני רוצה. ככה, כמו אתמול- רכון אל השולחן שוקד על חשבונותיך, ואני עומדת אצל הכיור שוטפת את היום שעבר במחשבתי, שרויה בשלוה-מתרגשת מבלי שתרגיש. ב. וכל כמה שחיכיתי לך שתבוא לא שיערתי עד היכן אוכל להתאשר מכל שריר שנע בגבך הגדול, מכל תנועה של הילד שלך בתוכי.