תמיד בכל רגע עלול היה המוות לדפוק על דלתי (גם בתחושה ממשית). עכשיו, אין בו יחוד. נחלת כולם הוא.