יוחאי גרינגליק

נושם את ניחוח הקטורת בשילה. בין הכרמים מצאתי את מוריה ויחד בנינו משכן קטן ובו טהר מאיר, מלאכי, ומירון

מונולוג של נר

בכורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה