יוחאי גרינגליק

נושם את ניחוח הקטורת בשילה. בין הכרמים מצאתי את מוריה ויחד בנינו משכן קטן ובו טהר מאיר, מלאכי, ומירון

קינת דוד ואחיקם

מה יקר חסדך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה