לא לרפורמות! אינן מספיקות
אנו בעד המרד שיהפוך עולמות

מוסדות-הממשלה על הכוונת
ההמונים לא יסבלו בלי סוף
הם יפרצו בזעם
ידם כל בנק תשרוף

כל נפגע משכנתא לא ישתוק עוד
מקבלי הקצבאות- דְרוֹךְ רובה
מוות לנאצים חברתיים
בהם נכה עוֹצֶם
עתידנו עוד יהיה שונה

רק בכוח-זרוע ננצח
על העושק במחץ נשיב
הצבא האדום כבר בדרך
באלף פצצות על כל עוול יגיב

שום אֵיִמָה לא תרתיענו
אנו נצעד עד הסוף
מוסדות-שלטון ננתץ עוד
נקפוץ אל-על אגרוף

או שהבורגנות תחסל אותנו
או שאנו אותה נחסל
נשים קץ להרעלת האוויר והטבע
סדר ישן בַטֵל

על ביטוח לאומי נניף גרזנינו
דם הצוררים מטעם עוד יזרום
נמיט חורבן בהם ותופת
דינם כדינה של סדום