עומר מן

הרהור מול שמי אביב כחולים

אשתוק מול מניפת רזי אהבתך הכמוסה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה