עומר מן

אשתוק מול מניפת רזי אהבתך הכמוסה

שיחה קצרה עם סיון על הציפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה