עומר מן

אשתוק מול מניפת רזי אהבתך הכמוסה

הרהור מול שמי אביב כחולים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה