כי הדלקתי נרותיי

והצעתי מיטתי

ובאתי לשפוך תחינתי

 

לשזור רק טוב ואור

לגנוז מכאן את הקור

לקרוא לשבויים דרור

 

להרבות קדושתך בעולם

להוכיח שהינך קיים

להצליח לאהוב כל אדם

 

להתפלל מעומק הלב

להתמודד עם כל כאב

להתקרב אלייך..

אבא אוהב.