סוסת אור

"הנני צריך רק לעמוד על ההקשבה העצמית, להאזין את סוד השיח של היצירה בחדרי חדריה. אשמע ותחי נפשי" (הראי"ה קוק זצ"ל)

אֶת שחשקה נפשי

חכיון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה