סוסת אור

"הנני צריך רק לעמוד על ההקשבה העצמית, להאזין את סוד השיח של היצירה בחדרי חדריה. אשמע ותחי נפשי" (הראי"ה קוק זצ"ל)

מֶעֵבר לעצמנו

געגוע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה