סוסת אור

"הנני צריך רק לעמוד על ההקשבה העצמית, להאזין את סוד השיח של היצירה בחדרי חדריה. אשמע ותחי נפשי" (הראי"ה קוק זצ"ל)

בית קטן בערבה

ציפיה מהולה בכאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה