אהד שורק

על עצמי לספר לא ידעתי. רק על קליפותי, והנה אך קליפות.

קולות החיילים

מחשבות של סוף הדרך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה