אהד שורק

על עצמי לספר לא ידעתי. רק על קליפותי, והנה אך קליפות.

מחשבות של סוף הדרך

לידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה