אהד שורק

על עצמי לספר לא ידעתי. רק על קליפותי, והנה אך קליפות.

לידה

רוח בינתיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה