את חיי היפים - העברתי איתך

בטיולי ובמסעי הרבים - לעולם לא נפרדנו

לקחתי אותך איתי

ברגעי הצער והעייפות- הנחתי עלייך ראשי

ובעיתות משבר

נצמדתי

שיחלוף מעל שתינו.

מעולם לא יצאתי אותך

ואת לא יצאת אותי

ואם למות - זה רק עלייך.

ארצי.