בועז אופיר

סופר ומשורר כותב שירים ומאמרים למען קרוב לבבות בעם ישראל מחבר הספר "לחזור בתשובה מאהבה"

כמה בורא עולם אוהב אותנו

להסתכל לך בעיניים

קישורים שאקח עימי
בועז אופיר - סופר ומשורר
עולים מעלה