בועז אופיר

סופר ומשורר כותב שירים ומאמרים למען קרוב לבבות בעם ישראל מחבר הספר "לחזור בתשובה מאהבה"

התנתקות - גדר

העלים יום אחד נושרים...

קישורים שאקח עימי
בועז אופיר - סופר ומשורר
עולים מעלה