בועז אופיר

סופר ומשורר כותב שירים ומאמרים למען קרוב לבבות בעם ישראל מחבר הספר "לחזור בתשובה מאהבה"

ללא שם

פתאום

קישורים שאקח עימי
בועז אופיר - סופר ומשורר
עולים מעלה