בועז אופיר

סופר ומשורר כותב שירים ומאמרים למען קרוב לבבות בעם ישראל מחבר הספר "לחזור בתשובה מאהבה"

מלמעלה

האישה בתורה הקדושה

קישורים שאקח עימי
בועז אופיר - סופר ומשורר
עולים מעלה