אני רוצה לומר לך תודה

 

 

אני מסתכל על השמש        

והיא כל כך גדולה                                                        

אני מביט לשמים                                                          

ואין להם סוף                                                                

אני קורא בתורה                                                          

וכולי מתמלא גאווה                                                               

זוהי הרגשה נפלאה     

אני פותח סידור                                                                              

והכל כל כך ברור                                                                          

אני פונה אליך                                                                                

ואתה שומע                                                               

אני מבקש ואתה עונה                                                    

אני שואל ואתה הכל רואה                                                                         

אני רוצה לך להודות                                                    

אני רוצה לך לומר – תודה                                                             

תודה שנפחת בי נשמה                                                                  

תודה שהחדרת בי את ההבנה                                                      

תודה שהיום אני בדרך הנכונה                                                     

תודה - אבל מה עם כלל ישראל?                                         

מה יהיה אני שואל?                                                           

כולם צריכים להכיר את הדרך                                             

כולם צריכים לדעת מי המלך                                                

ואז אני נזכר                                                                     

נזכר איזה עבר מפואר                                                       

איך עשית לנו כל כך הרבה ניסים                                         

איך המים נבקעו לשניים                                                      

איך ירד מן מהשמים                                                         

איך נתת למצרים מכות                                                      

איך קיבלנו את עשרת הדיברות                                           

אלו ניסים ונפלאות אבותנו זכו לראות                                                          

ואני רוצה לך להודות                                                      

להלל ולשבח                                                                

כי אני מרגיש מאוד גאה                                                   

גאה להיות בן של מלך                                                      

גאה על שגילתי את הדרך                                

כי אין שום דרך אחרת                                     

רק דרך האמת                                              

דרך התורה לעולם                                          

וכול זאת אומר אני                                          

איש קטן, עשוי בשר ודם                                    

אבא, אוהב אני אותך לעולם.