בס"ד

 

בואו נשמור...

 

בואו נשמור על המים

בואו נשמור על הנחלים

בואו נשמור על החופים

בואו נשמור על הדגים

בואו נשמור על בעלי החיים

בואו נשמור על הניקיון

בואו נשמור על היערות

בואו נשמור על החיות

בואו נשמור על אוויר נקי

בואו נשמור על עולם יפה

בואו נשמור על ארץ נקייה

בואו נשמור על כל הבריאה

בואו נשמור על שפה נקייה

בואו נשמור

בשביל לשמור על עצמנו...