בס"ד

 

 בס"ד

חלום שיתגשם לשלום

 

בלי אמונה

בלי תקווה

בלי אהבה

בלי חלום

בלי רצון

הוא לא יגיע

השלום

די למלחמות

די לפיגועים

די להרוגים

שלום

אנחנו רוצים

היינו עבדים

היינו במדבר

קיבלנו את התורה

אנחנו עם סגולה

באמונה ובתקווה

ברצון ובאהבה

לעולם אתך

לעולם לא נשכח

לעולם... עם שלך

שלום נבקש ממך

חלום שיתגשם לשלום

חלום של שלום

אלוקי ישראל מלך המלכים

שלום... שלום אנחנו מבקשים

שלום.

 

מאת: בועז אופיר- סופר ומשורר