המצב בכלל...

 

 

המצב הבי...טחוני...

המצב החבר...תי...

המצב הכל...כלי...

המצב המ...דיני...

המצב ב...כלל...

הכל...

 

מת...ח

עצ...בים

כעס

 

למה?

איך?

 

מה יהיה?

עד למה נגיע?

מתי הכל יעבור?

 

לא שומעים אחד את השני

לא מקש...יבים

לא מבינים

לא מ...נס...ים להבין.

 

יהודים

עוזרים לכל העולם

ולעצמם?

יהודים יועצים לכל העולם

ולעצמם?