בס"ד

 

חלום... ציון... בית... גינה... אדמה...

יישוב ארץ ישראל השלמה

 

עבדים...

הר סיני...

תורה...

ישראל...

בית מקדש...

גלות...

חלום...

ציון...

הקמה...

מדינה...

מלחמה...

בעיות...

עדות...

מיליון דעות...

עליה...

ירידה...

מפלגות...

בחירות...

הקמה...

יישובים...

אינתיפאדה...

פצועים...

הרוגים...

ערבים... יהודים...

שלום...

התנתקות...שטחים...

חלום... ציון... בית... גינה... אדמה...

יישוב ארץ ישראל השלמה

ימין... שמאל... חילונים... דתיים...

אחים... אחים... כולנו... אחים

תפילה... בקשה... אלוקים

רחם על עמך... יהודים

אלוקי ישראל, מלך מלכי המלכים

ענק וגדול

רק אתה יכול...