אשתי

רציתי לומר לך בורא עולם 

קודם כל אשתי לפני כולם                                                      

היא הדבר היקר לי בכל

העולם                                                               

אישתי לי למשענת                                                                   

אישתי בכל דבר עוזרת                                                            

אישתי יודעת לאהוב                                                                

אישתי יודעת להכיר את הטוב                                                   

אישתי אוהבת את הילדים                                                        

אישתי מעלה להם חיוך על הפנים                                             

רציתי לומר לך בורא האדם                                                    

אני אוהב אותה לעולם                                                            

אתה, אתה נתת לי חיים                                                           

ממך, ממך קיבלנו ילדים                                                          

היא כל כך רגישה                                                                  

היא כל כך טובה                                                                       

היא שומעת

היא מאזינה                                                             

היא ...                                                                                 

תודה                                   

אני אוהב אותה                                                                         

אבא, שתמיד תשכון בביתנו

השכינה                                                     

שלעולם נדע מה זאת אהבה.