העלים יום אחד נושרים...

 

 

העלים יום אחד נושרים...

החיים יום אחד נגמרים...

כל יום נולדים ילדים

כל יום נפטרים אנשים.

 

לכל דבר יש סוף...

לכל

אבל רק אחד הוא הכל יכול-

אלוקים.

 

האדם כל כך קטן

בורא עולם חיים לו נתן

לחיים יש מטרה

והאדם- לשם כך נברא.

 

מצוות

כן, מצוות

כל החיים צריך לעשות-

מצוות.

 

החיים קצרים והימים בסוף עוברים

כן- כך נברא האדם- בשר ודם

כך יצר אותו בורא עולם

אדם- מוגבל בזמן.

 

העלים נושרים...

אנשים בסוף מתים...

כי זהו רצונו

של האלוקים.