קנאה

אנשים מסתכלים מה יש לאחר

אנשים רוצים מה שיש לאחר

אנשים מקנאים

כל כך מגעיל

קנאה, איזו מילה

למה?

מה שיש לכל אחד

זה מה שמגיע לו

מלמעלה הוחלט

מלמעלה מקבלים

הכל משמים

אז למה הקנאה?

למה?

שאדם מקנא

הוא כל כך קטן

הוא לא סומך על בורא עולם

הוא לא מעריך כל מה שהבורא לו נתן

במקום להסתכל על אחרים

תחשבו בשביל מה קיבלנו את החיים?