נשיקה .

למה לי

תכונה של נשים

טוהר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה