נשיקה .

למה לי

טוהר

בדולח

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה