נשיקה .

למה לי

לא להעיר

למה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה