בית מקדש

 

 

אנחנו צריכים מקום אחד                                                       

מקום שיאחד את כולם                                                           

אנחנו צריכים מקום מיוחד                                                       

מקום שיבואו אליו יהודים                                                       

יהודים, שיגיעו מכל קצוות העולם                                            

מקום שיאחד                                                                      

מקום שנוכל בו לעבוד את השם                                             

מקום שנוכל בו כולנו להתפלל                                               

מקום בו תהא השכינה                                                         

מקום שיראו כולם                                                               

את הקשר בינינו לבורא עולם                                               

אנחנו צריכים בית מקדש                                              

אנחנו זקוקים לבית מקדש                                             

אנחנו חייבים בית מקדש                                               

אז די, די לשנאת החינם                                                

די לריבים, די לתככים     

די לקנאה, בואו נקרב את הגאולה                                 

בואו נעשה הכל בכדי להיות מאוחדים                           

חייבים, אסור שתהיה לנו שנאת אחים                            

אנחנו       י ה ו ד י ם                                

י  היו ימים טובים                                                     

ה  ם יבואו בדורנו                                                   

ו  נראה כולנו משיח בא                                            

ד  י לשנאה                                                                   

י  ותר אהבה ונתינה                                                 

מ  קדש בנה לנו בבקשה, בית מקדש                         

בית מקדש

בית השם                                                                      

בית לאחד את כל עם ישראל                                    

אנא שמע את בקשתנו                                             

אנא ענה לזעקתנו

אנו חייבים בית מקדש                                            

אין לנו יותר כוחות                                                 

אנו מותשים מרוב צרות                                           

די לסבל ולייסורים                                                

אנא, אנא אלוקים                                                   

אנחנו מצרות כבר שבעים                                       

אנחנו בית מקדש חייבים                                        

שמע לילדייך הזועקים למרומים                              

בית מקדש, בית מקדש                                                

אנחנו חייבים.