מלמעלה

 

 

לפעמים מבקשים משהו ולא מקבלים

ולא מבינים מדוע?

כועסים, מתרגזים

פשוט עם המצב לא משלימים

למה?

אפילו חושבים שלנו מגיע

אין מה להתעצבן

מלמעלה הוחלט

מלמעלה נקבע

מלמעלה

כך רוצה המלך

כך רוצה הבורא

כך רוצה הקדוש ברוך הוא

אנחנו יכולים לבקש

אבל הוא צריך לתת

ולפעמים לא מגיע

מתי כבר תבינו?

כל מה שקורה, הכל

כל החיים... הכל... הכל...

מלמעלה.