בס"ד

 

תודה על ההשגחה

 

תודה

שאני רואה בעיניים

תודה

שאני נושם

תודה

שאני יכול לאכול

תודה

שאני יכול לטעום

תודה

שאני הולך על הרגליים

תודה

שאני יכול להזיז את הידיים

תודה

שלא כואב לי הראש

תודה

שיש לי אוכל

תודה

שיש לי ילדים

תודה

שאני יכול לשמוע

תודה

שלא קרה לי משהו נורא

תודה

שאני חי

תודה 

שיש לי איפה לישון

תודה

שאני יכול הריח

תודה

על ההשגחה

תודה.

 

מאת: בועז אופיר