בס"ד

 

אהבה ונתינה טרנד חדש במדינה.

 

א

לשיר, לזמר לעולם

להיות חברים של כולם

לצחוק מהלב

לתת לכל אחד תשומת לב

להיות אמיתיים

כולנו אחים.

 

פזמון:

 

"ואהבת ונתת" שתי מילים

"ואהבת ונתת" כולנו יכולים

"ואהבת ונתת" יוצא מישראל

"ואהבת ונתת" תודה לאל

אהבה ונתינה טרנד חדש במדינה.

 

ב

לקרב לבבות

לאהוב את הבריות

להעניק אהבה

לשדר צניעות וענווה

להושיט יד לשלום

"ואהבת ונתת" הוא גם אלבום
ולומר... תודה על כל יום.

 

פזמון:

 

"ואהבת ונתת" שתי מילים

"ואהבת ונתת" כולנו יכולים

"ואהבת ונתת" יוצא מישראל

"ואהבת ונתת" תודה לאל

אהבה ונתינה טרנד חדש במדינה.

 

ג

להביא לארץ יהודים

להתגאות שאנחנו ישראלים

לעולם לא לשכוח שיש לנו עבר

ללמוד, ללמד, כי יש גם מחר

לאהוב כל אדם

לתת... כי כולנו בשר ודם.

 

 פזמון:

 

"ואהבת ונתת" שתי מילים

"ואהבת ונתת" כולנו יכולים

"ואהבת ונתת" יוצא מישראל

"ואהבת ונתת" תודה לאל

אהבה ונתינה טרנד חדש במדינה.