בורא עולם

 

רק, רק להתבונן

השמים כל כך...

הים כל כך...

הכל כל כך...

רק, רק להתפעל

הכל במחשבה

הכל

כל כך הרבה צבעים שונים

יופי

הכל...

 

ב ורא

ו  יוצר

ר אשון

א תה

 

ע ולם

ו מלואו

ל נו

מ סרת.