כל שטות הוא מכסה

 

 

איזה אדם מצחיק                        

לשולחן חדש הוא קונה כיסוי- מפה                                                                              

שחס וחלילה לא יישרט                 

למכונית הוא קונה כיסוי                

שחס וחלילה לא תישרט               

לסלון הוא גם קונה כיסוי              

שחס וחלילה לא יתלכלך             

את המחשב הוא מכסה וגם את המדפסת

שחס וחלילה לא יתלכלכו                 

את התריסים בבית הוא סוגר                                    

שלא יכנס אבק, שהבית יישאר נקי                            

על הכל הוא שומר, על הכל                                    

וכל דבר הוא מסדר שיהיה יפה לעיניים                     

שתהא לו הרגשה טובה                                          

הוא מתרחץ, הוא מתבשם                                      

הוא מתלבש, הוא מסתפר                                     

אבל... רק ... רק על הנשמה הוא לא שומר              

רק הנשמה לכל חשופה, רק הנשמה הכל רואה        

והיא רואה דברים שאסור לה לראות                      

והיא שומעת כל כך הרבה שטויות                         

והיא עושה דברים שאסור לה לעשות                     

היי, יהודי יקר                                                   

כל דבר שעולה לך כסף אתה מכסה                                 

שלא יישרט, שלא יתלכלך, שלא ייהרס                               

שישמר, שלא יתקלקל, אבל ......                                        

אישתך, כן, אהבת חייך, אישתך                                          

האדם היקר לך מכל, זאת שחיזרת אחריה              

זאת שכל היום עליה דברת                                              

זאת שאתה התחתנת, למה?                                             

למה עליה אתה לא שומר?                                             

למה שכל העולם עליה יסתכל?                                      

איפה הצניעות? הרי היא בת ישראל                                 

למה שיראו את גופה?                                                   

למה היא צריכה להיות כל כך חשופה?                            

הרי..... היא רק שלך                                                   

לא של כולם ואתה יהודי                                               

איפה הכבוד לבורא עולם?                                           

כל שטות אתה מכסה                                                  

רק את הדבר היקר אתה חושף לכולם                             

למה ריבונו של עולם?                                                  

למה? למה להראות לכולם?