בס"ד

 

24 שעות חדשות

 

כל רגע משהו חדש

חדשות...

התנתקות

חדשות

עניים

חדשות

בטחון

חדשות

חדשות... חדשות... חדשות

24 שעות חדשות

והלוואי שיהיו רק חדשות טובות

רק בשורות טובות

אמן.