בס"ד

 

אחד אוהב לכתוב

 

אחד אוהב לשיר

אחד אוהב לרקוד

אחד אוהב לשחק

אחד אוהב

רק אוהב.

 

אחד אוהב להצליח

אחד אוהב להתפרסם

אחד אוהב להגיע

אחד אוהב

רק אוהב.

 

אחד אוהב לטייל

אחד אוהב להיות בבית

אחד אוהב לישון

אחד אוהב

רק אוהב.

 

אחד אוהב לעזור

אחד אוהב לתרום

אחד אוהב לתת

אחד אוהב

רק אוהב.

 

אחד אוהב לכתוב

מילים, שורות

שירים, מאמרים

אני

אני אוהב. 

 

מאת: בועז אופיר