בס"ד

 

כתום כחול

מה זה משנה?

 

 

יש לנו כתום

ויש לנו עניים

 

יש לנו כחול

ויש לנו עניים

 

יש לנו התנתקות

ויש לנו עניים

 

יש לנו מדינה

ויש לנו עניים

 

יש לנו ממשלה

ויש לנו עניים

 

כן

יש לנו עניים

 

יש אנשים שאין להם בשר לשבת

כחול, כתום – כתום, כחול

מה זה משנה? עניים...

אין להם בשר גם ביום חול...

 

מאת: בועז אופיר

BOAZ OFIR