יש בתים שהמקרר בהם ריק

 

 

יש בתים שהמקרר בהם ריק

יש בתים שלא מחממים

יש בתים בלי חום ואהבה

יש בתים שלא אוכלים בהם בשר

יש ילדים שלא יודעים חוגים

יש הרבה שלא רואים סרטים

יש הרבה שישנים על מזרונים

יש הרבה, הרבה עניים

יש ילדים שחולמים על ממתקים.

 

כן, פה במדינת ישראל-כן, פה בינינו הם

מ...מ...מ....מה יהיה אני שואל? ישר-אל.

 

יש אנשים שלא מאמינים

יש אנשים שמחכים רק לניסים

יש כאלה שלא זוכרים את הברית

אנחנו עם סגולה? אנחנו נבדלים?

אנחנו יהודים? אנחנו בני מלך מלכי המלכים

ואנחנו רוצים לדעת הכל

לכולנו צריך להיות איכפת, לתת ולאהוב את הזולת.

 

כן, פה במדינת ישראל-כן, פה בינינו הם

מ...מ...מ....מה יהיה אני שואל? ישר-אל.

 

יש אנשים שאין להם בגדים

יש כאלה שמכירים רק ישן

יש שרק מדמיינים

יש שכל היום חולמים

חייבים לפקוח העיניים, חייבים להיות טובים

חייבים יד להושיט

חייבים אנו לעזור

כי יש ילדים שקר להם בלילה

אז איך אפשר בכלל לישון?

 

כן, פה במדינת ישראל-כן, פה בינינו הם

מ...מ...מ....מה יהיה אני שואל? ישר-אל.