בס"ד

 

אהוד מנור

אוהבים אותך מאוד

 

 

כל המדינה בוכה

כולנו עצובים

גדלנו על השירים

שרנו את המילים

אהבנו ונזכור עוד שנים.

 

כולנו רוצים להודות

על המילים, על השירים

שיהיו בלבנו עוד הרבה שנים

כל המדינה בוכה

כולנו עצובים

אהוד מנור אנחנו מתגעגעים.

 

נזכור אותך

נשיר את השירים

נלמד ממך

ויש הרבה ללמוד

אהוד מנור אוהבים אותך מאוד.