קטנתי בהתקרבי אליך וקהל הדרי ירים אך בושתי לפניו כי בעין אחת אלבבך קנאתי לדויד והערצתיו כקלות צבי אהבך אם כמוהו אציבך אשמח כדרדק מתרגומא (ילד מממתקים) וכאדם מחוה שנה חוקיך וליבי תחמוד אליך תפנהו הוסף אהבה ליראה וכבוד