היתה ילדותי רצופת זכרונות כעגלת משאות עמוסה: טעמו של תבשיל, ופריחת אילנות, וחלת ליל-שבת מכוסה והיו נעורי כקלחת דברים: כואבים כצריבת עקיצה ולוטפים במשובה של חדוות נעורים ודורשי מענה ועצה וימי בחרות- לא ידעתי כמותם: התפכחות נפלאה שכזו- זכרונות, ודברים בעוצמת תחייתם וחידות העתיד הרומזות ---- אז פגשתי אותך ותלכי אחרי טהורה וברה כילדה וקולחת כסער ימי נעורי וכימי בחרות - לי חידה