בס"ד ימים של שקט, דממה של דמעות, מחפשים שוב את הדרך מפחדים שוב לטעות, וריק מבפנים... ימים של שקט שגרה רגילה דרך חיים חזרה די פשוטה ורגיל כזה... ימים של שקט, לפני סערה לפני שמחה לפני הארה לפני גילוי שמחת חיים שכזאת... ימים של שקט....