אלוהים. ביראה וכבוד והישתאות ופליאה. אני כותב מילים אלו. אף כי שאול ואבדון נגדך אף כי ליבי שלי. אני יודע. בכל זאת. רציתי לכתוב. תמיד לזכור. אני ילד קטן ואני לא רוצה למות. בשביל מה לי למות. למה לי העולם הבא בשביל מה העולם הגמולי. אם הייתה לי עכשיו הבחירה. אני רוצה לעבוד אותך תמיד רק זה יעשה אותי שמח ואני מוכן אפילו להיסתפק בהנאות הזמניים של העולם הזה. רק תן לי לעבוד אותך תמיד. באהבה.