כל העולם ליטפתי, אמרה הרוח, אבל רק בידך השלווה נחתי. את כל העולם הארתי אמרה החמה ורק הרואות בארובותייך ממני גזלו נוגתי נושא אני בעול כל הקיים אמרה הארץ אך חן הילכותייך אשבע לנצח להרים וביחד אמרו כולם אנא אל תבכי, והפכה הרוח לסערה אשר הביאה עימה עננים וניחבאה השמש מאחורי העבים והתלבשה הארץ בערפל מפני גשם בכיים של הפרודים. וכאילו שדבר מה קרה פתחה העלמה פיה ואמרה: בוכה אני כי עזבני אהובי עזב אותי, נטש גופי, ריתק עצמו מנשמתי עשה פניו נוכרי הלך. בלי תשובה לשאלתי מה הסיבה. האם זה בגללי?...