היום כשקול עיטושי הפר את הדממה שלחת לי מבט מתוק מהסוג שאומר "נשמה". וכשחרקתי שיניים כשראיתי אותה שלחת לי פתק קטן ובו כתוב "את המלכה". את יודעת לעשות את זה תמיד. לגרום לליבי לקפץ לשמע קולך לזיק מבטך לכתב ידך על הדף המקומט.