שובבה נפשי בתהילותיך שלו גופי בהדרת קודשך ובבואי להודות מליבי לנורא גודלך באומץ אפתח פי לרוממך כבר קראתי בכל תשבחותיך ומה אומר ומה אוסיף להעריצך אך בשולי גלימת כבודך ברכות מאפסי ארץ ועד משכנך אם יהי רצון קבל תפילותיי לפניך משפל כל השפלים שלידך : נשגב אתה מבנתי מעל לשמים אבל איתי כל הארץ לא תכלכלך אך בלב צדיק תשים גבורתך לא תורה לא נביאים לא חושים אף לא ניסים אמרו לי אודותיך כי נר ה' נשמת אדם צלמך ודמותך